Undervisninsmiljøvurdering.

Ifølge lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal der udarbejdes en skriftlig vurdering af det fysiske og psykiske undervisningsmiljø på uddannelsesstedet. Dette skal være med til at støtte fokus på undervisningsmiljøet og skabe en fælles dialog om og udvikling af undervisningsmiljøet.
Denne rapport er, for Nærum Privatskole, lavet i december 2015.

Kortlægning af undervisningsmiljøet.
Vi har på Nærum Privatskole ladet alle eleverne fra 0.-9. klasse medvirke i en webbaseret miljøvurdering udarbejdet af Undervisningsministeriet. Den består af 20 spørgsmål for 0.-3. klasses vedkommende og 40 spørgsmål for 4.-9. klasses elever.
Der tages udgangspunkt i denne undersøgelse ved vurdering af arbejdsmiljøet.
Der er 4 punkter i undersøgelsen: “Social trivsel”, “Faglig trivsel”, “Støtte og inspiration” og “Ro og orden”.

Social trivsel.
Langt den overvejende del af både yngre og ældre elever siger, de er glade for både kammeraterne og skolen som helhed. Mange udtrykker, at de er bange for, at andre skal grine af dem. 99% af eleverne siger dog samtidig, at de ikke er blevet mobbet “i dette skoleår”.

Faglig trivsel.
Eleverne udtrykker bred enighed om, at de kan koncentrere sig i timerne, og at de kan løse de faglige udfordringer, de bliver stillet overfor. De ældre elever vurderer desuden, at de “gør gode faglige fremskridt i skolen”.

Støtte og inspiration.
Undersøgelsen viser, at eleverne på skolen er glade for deres lærere. De føler samtidig, at de bliver støttet og hjulpet godt af dem. En større del af de mindre elever mener, undervisningen er spændende - her er de ældre elever lidt mere skeptiske. De ældre elever siger, at de gerne vil have mere medbestemmelse i timerne. De yngste elever siger, de “i høj grad” er med til at bestemme, hvad de skal lave i timerne.

Ro og orden.
Ingen elever har problemer med at høre, “hvad læreren siger i timerne”. “Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro”, bliver der ligeledes sagt.

Et sammendrag af undersøgelsen på Nærum Privatskole giver et klart indtryk af, at der er stor generel tilfredshed med skolen, klasserne og kammeraterne.
Undervisningsmiljøvurderingen giver mod på og lyst til at arbejde videre på at gøre Nærum Privatskole til en endnu bedre skole både fysisk og psykisk i samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere.