Betaling

Skolen er tilmeldt betalingsservice, og vi ser helst, at skolepenge og betaling for SFO foretages over PBS. Til både SFO og skole har vi 3 måneders opsigelse.

Skolepengene betales alle årets 12 måneder, SFO betales alle måneder undtagen juli. Andre betalinger til skolen kan foretages på Girokonto: 0454 822 5001

Skolepenge 

1. barn: 1720 kr./md. i 12 mdr.
2. barn: 860 kr./ md. i 12 mdr.
3. barn: 860 kr./ md. i 12 mdr.
4. barn: 860 kr./ md. i 12 mdr.

SFO fra 0.- 3. klasse

Fuldtid inkl. sommer-SFO i uge 26, 30 og 31: 1570 kr./md. i 11 mdr.
Deltid (op til 10 timer om ugen): 1250 kr./md. i 11 mdr.
Søskenderabat: 2. og 3. barn koster 785 kr./md. i 11 mdr.

Fripladstilskud

Skolen får hvert år tildelt en mindre sum penge fra staten, der kan anvendes til nedsættelse af skolepenge og betaling for SFO for forældre, der har behov. Der benyttes en fordelingsnøgle, der knytter sig til antallet af børn i den pågældende familie samt familiens økonomi. Der er dog kun tale om beskedne beløb.

Særlig lang skolevej

For elever med en særlig lang og besværlig skolevej har bestyrelsen besluttet at give mulighed for at ansøge om friplads for elever fra 0. – 4. klasse. Henvend dig til skolelederen for at ansøge.