Om os

Nærum Privatskole er en lille privatskole grundlagt i 1909 af Adventistkirken i Danmark. Vi har:

 • Højst 20 elever i hver klasse
 • Tid til den enkelte elev
 • Højt fagligt niveau
 • Undervisningsdifferentiering
 • Plads til kreativitet

Nærum Privatskole er en kristen skole – 

Det betyder at:

 • Det kristne livssyn er grundlaget for den undervisning, vi giver og for den måde, vi møder vores elever på
 • Det er vigtigt for os, at det eleverne oplever og får fortalt i skolen, sker i en atmosfære af frihed, så ingen føler sig presset til at tro eller mene noget bestemt
 • Fire dage om ugen samles alle elever og lærere til fælles morgensang med andagt og bøn 
 • Alle klassetrin har to ugentlige lektioner i faget kristendom
 • I de yngre klasser, hvor der er opsyn af en lærer, mens eleverne spiser frokost, siges eller synges der et bordvers inden eleverne spiser
 • Vi accepterer ikke dårligt sprog og mobning
 • Hvert år arrangerer og planlægger elever og lærere en skolegudstjeneste, som foregår en lørdag formiddag i Adventistkirken på Concordiavej
 • Vi har det udgangspunkt, at hvert enkelt barn er unikt og har fået givet en personlighed og nogle evner, som det er skolens opgave at hjælpe med at udvikle
 • Vi ønsker at hjælpe eleverne til at blive forpligtet på fællesskabet, men også at de tør stå ved sig selv og egne holdninger
 • Det er vigtigt for os, at vi omgås hinanden med stor respekt, både lærere og elever.
 • Vi ønsker at prioriterer et trygt miljø for eleverne og lægger vægt på, at de lærer om ligeværd, åndsfrihed og demokrati.
 • Vi har pligt til at rumme hinandens forskelligheder

Frihed og respekt til alle vores elever

Det er vigtigt for os, at vi omgås hinanden med stor respekt, både lærere og elever. Vi ønsker at skabe et trygt miljø for børnene og lægger vægt på, at børnene lærer om ligeværd, åndsfrihed og demokrati. Hos os rummer vi hinandens forskelligheder og accepterer fx ikke dårligt sprog og mobning. 

Det arbejder vi for

Vi ønsker at give eleverne en glad og tryg skolegang inden for de rammer, som gælder for frie grundskoler. Det betyder, at vi tilbyder undervisning, der har til formål:

At give eleverne en uddannelse baseret på et kristent grundlag
At give eleverne forståelse for frihed, demokrati og tolerance
At stimulere til selvstændig tænkning
At give eleverne solide faglige kundskaber
At stimulere elevernes kreativitet
At give eleverne personlig ansvarsfølelse og omsorg for hinanden
 

Velkommen til alle børn

For at blive elev på skolen behøver barnet ikke at have en bestemt livsholdning – selvom skolen oprindelig er grundlagt af Adventistkirken og derfor har en grundlæggende kristen livsholdning. Vi forventer dog, at barnet har respekt for forskellige livsholdninger og vil dele vores værdier – og at forældrene deler vores mål.

Vi ser frem til at byde dit barn velkommen til vores lille skole – og en masse nye venner!

 

Forældre om skolen

Vi sætter stor pris på det skoleliv Nærum Privatskole giver os. Mine 2 drenge, og jeg, har fundet en skole, der har et højt læringsniveau, giver tid til ro og koncentration, så børnene kan mærke, at de får tid til fordybelse- herunder egen udvikling, og at deres indsats tages alvorligt og værdsættes. 

Ugens skema er ikke fyldt med lange dage. Tidligere oplevede vi larm, der udledte migræne, lange dage med mange vikarer, (min ældste dreng 7.kl.) og udskiftning af lærere, der forårsagede utryghed og påvirkede klassens sociale liv i en trist retning (min yngste dreng, 4 kl.) 

Dét at klasserne er små, at alle samles om morgenen, og at der foregår lejrskole og udflugter samt månedlig tur for klasserne betyder, at der er en større tilhørsforholdsfølelse - sådan oplever vi det i hvert fald i min familie. De faste lærere og skolens grundværdier tror jeg, som mor, på har en vigtig rolle for at skolen er så velfungerende, som vi finder den. Min ældste søn udtaler: “det er så dejligt at dagene ikke er for lange” min yngste søn: “før i tiden var jeg ked af at skulle i skole- nu elsker jeg det!”  Efter skoleskiftet er alt blevet godt. Tak for en god skole. 

Kærlig hilsen Katrine