Om os

Nærum Privatskole er en lille privatskole grundlagt i 1909 af Adventistkirken i Danmark. Vi har:

 • Højst 20 elever i hver klasse
 • Tid til den enkelte elev
 • Højt fagligt niveau
 • Undervisningsdifferentiering
 • Plads til kreativitet

Nærum Privatskole er en kristen skole – 

Det betyder at:

 • Det kristne livssyn er grundlaget for den undervisning, vi giver og for den måde, vi møder vores elever på
 • Det er vigtigt for os, at det eleverne oplever og får fortalt i skolen, sker i en atmosfære af frihed, så ingen føler sig presset til at tro eller mene noget bestemt
 • Fire dage om ugen samles alle elever og lærere til fælles morgensang med andagt og bøn 
 • Alle klassetrin har to ugentlige lektioner i faget kristendom
 • I de yngre klasser, hvor der er opsyn af en lærer, mens eleverne spiser frokost, siges eller synges der et bordvers inden eleverne spiser
 • Vi accepterer ikke dårligt sprog og mobning
 • Hvert år arrangerer og planlægger elever og lærere en skolegudstjeneste, som foregår en lørdag formiddag i Adventistkirken på Concordiavej
 • Vi har det udgangspunkt, at hvert enkelt barn er unikt og har fået givet en personlighed og nogle evner, som det er skolens opgave at hjælpe med at udvikle
 • Vi ønsker at hjælpe eleverne til at blive forpligtet på fællesskabet, men også at de tør stå ved sig selv og egne holdninger
 • Det er vigtigt for os, at vi omgås hinanden med stor respekt, både lærere og elever.
 • Vi ønsker at prioriterer et trygt miljø for eleverne og lægger vægt på, at de lærer om ligeværd, åndsfrihed og demokrati.
 • Vi har pligt til at rumme hinandens forskelligheder

Frihed og respekt til alle vores elever

Det er vigtigt for os, at vi omgås hinanden med stor respekt, både lærere og elever. Vi ønsker at skabe et trygt miljø for børnene og lægger vægt på, at børnene lærer om ligeværd, åndsfrihed og demokrati. Hos os rummer vi hinandens forskelligheder og accepterer fx ikke dårligt sprog og mobning. 

Det arbejder vi for

Vi ønsker at give eleverne en glad og tryg skolegang inden for de rammer, som gælder for frie grundskoler. Det betyder, at vi tilbyder undervisning, der har til formål:

At give eleverne en uddannelse baseret på et kristent grundlag
At give eleverne forståelse for frihed, demokrati og tolerance
At stimulere til selvstændig tænkning
At give eleverne solide faglige kundskaber
At stimulere elevernes kreativitet
At give eleverne personlig ansvarsfølelse og omsorg for hinanden
 

Velkommen til alle børn

For at blive elev på skolen behøver barnet ikke at have en bestemt livsholdning – selvom skolen oprindelig er grundlagt af Adventistkirken og derfor har en grundlæggende kristen livsholdning. Vi forventer dog, at barnet har respekt for forskellige livsholdninger og vil dele vores værdier – og at forældrene deler vores mål.

Vi ser frem til at byde dit barn velkommen til vores lille skole – og en masse nye venner!

 

Forældre om skolen

Jeg har netop indskrevet mit 4. barn på Nærum Privatskole. Jeg bliver stadig glad helt ned i maven, når jeg tilfældigt kommer forbi med en glemt madpakke midt på formiddagen - og her oplever den fantastiske stemning af ro, tryghed og børn, der bare er glade :-)
Hvis jeg skal nævne det bedste ved Nærum Privatskole er det svært- men de super kompentente lærere, fælleskabet, samt det at mine børn bliver “set” hver dag, fordi klasserne er små, må være noget af det bedste!
Hilsen Lizette

Vores søn er netop startet i 0-klasse og vi har entydigt været meget glade og trygge for opstarten:
Få elever i klassen, nærværende og engagerede lærere og en skole som opleves som én stor familie, fordi alle kender hinanden.
Mavefornemmelsen når man afleverer og henter er bare rigtig god og vores søn glæder sig hver dag til at skulle i skole.
Maria Baastlund Nielsen & Mikael Munk

 

Tidligere elever om skolen

"Det gode ved at gå på Nærum Privatskole, er det fællesskab, der er, så man aldrig føler sig alene. Når man har time, er der plads til alle, og ingen bliver glemt i klassen. Der er altid en høj standard - hvilket er et stort pluds til ens videre uddannelse på STX, HHX osv. Det er altid en god oplevelse at komme i skole på Nærum Privatskole, fordi man kender alle og har det sjovt med alle. Alt i alt lægger Nærum Privatskole et fantastisk grundlag til ens fremtidige uddannelser"
Gustav

Nærum Privatskole er et sted, hvor det faglige niveau vægtes højt. På videregående uddannelser finder man ud af, at det er en kæmpe hjælp. Der er pads til alle, også i og med det er en relativ lille skole. Man kan altid finde hjælp, hvis man spørger efter det, hos nogle af de søde lærere. Det er som sagt et lille miljø, men det føles hurtigt som om, man har fået en stor familie - og det er nogle af de bedste år af mit liv".
Clara

"Det specielle ved Nærum Privatskole er den fælles motivation for at blive klogere og det sammenhold, man bliver en del af, og som man tager med sig i sin videre skolegang - samt mange andre aspekter af ens liv. På Nærum Privatskole er der en ro til at give eleverne plads, så alle har mulighed for at udfolde sig og opbygge en tro på egne evner. Jeg har personligt oplevet at kunne trække utroligt meget på min faglige stolthed og glæden ved at lære noget nyt, hvilket er noget, jeg har fået med fra skolen. Og så er skolen fyldt med hyggelige traditioner og godt humør":
Anna