fbpx

INDSKOLING.

INDSKOLING.

Vi værner om de gode værdier.

TID TIL DIT BARN OG DIG​

Vi har små klasser, hvor hver eneste af vores elever bliver set, hørt og mødt. Det skaber relationer og det skaber tryghed.

OMSORG & NÆRVÆR​

Omsorg, nærvær og indlevelse sikrer de trygge rammer, hvor dit barn kan udtrykke, udfolde og udvikle sig.

FAGLIGHED & STABILITET​

Vores undervisere har stor erfaring, høj faglighed og mange års anciennitet, så dit barn har de samme lærere år efter år.

TRYGGE RAMMER & NATUR​

Vi iscenesætter vores skønne omgivelser til læring, oplevelse og leg i ét. Læring bliver naturligt, udfoldende, spændende og intuitivt.

"Den helt rigtige følelse i maven"

Du skal have den helt rigtige følelse i maven, når du hver dag skal sende dit barn afsted i skole. Som alle forældre ønsker du at give dit barn den bedste start i livet. Derfor overvejer du også grundigt, hvilken skole du skal vælge. Du ønsker også, at lærerne virkelig ser dit barn og hjælper med at udvikle både de sociale og faglige kompetencer

Hvad det vil sige, at skolen har et kristent værdisæt.

Det kristne livssyn er grundlaget for den undervisning, vi giver og for den måde, vi møder vores elever på.

Det er vigtigt for os, at det eleverne oplever og får fortalt i skolen, sker i en atmosfære af frihed, så ingen føler sig presset til at tro eller mene noget bestemt.

Fire dage om ugen samles alle elever og lærere til fælles morgensang.

I de yngre klasser, hvor der er opsyn af en lærer, mens eleverne spiser frokost, siges eller synges der et bordvers inden eleverne spiser.

Vi accepterer ikke dårligt sprog og mobning.

I de yngre klasser, hvor der er opsyn af en lærer, mens eleverne spiser frokost, siges eller synges der et bordvers inden eleverne spiser.

Vi accepterer ikke dårligt sprog og mobning.

Hvert år arrangerer og planlægger elever og lærere en skolegudstjeneste, som foregår en lørdag formiddag i Adventistkirken på Concordiavej.

Vi har det udgangspunkt, at hvert enkelt barn er unikt og har fået givet en personlighed og nogle evner, som det er skolens opgave at hjælpe med at udvikle.

Vi ønsker at hjælpe eleverne til at blive forpligtet på fællesskabet, men også at de tør stå ved sig selv og egne holdninger.

Det er vigtigt for os, at vi omgås hinanden med stor respekt, både lærere og elever.

Vi ønsker at prioriterer et trygt miljø for eleverne og lægger vægt på, at de lærer om ligeværd, åndsfrihed og demokrati.

Vi har pligt til at rumme hinandens forskelligheder.

Det er vigtigt for os, at vi omgås hinanden med stor respekt, både lærere og elever.

Vi ønsker at prioriterer et trygt miljø for eleverne og lægger vægt på, at de lærer om ligeværd, åndsfrihed og demokrati.

Vi har pligt til at rumme hinandens forskelligheder.

Vi er en skole med høj faglighed, gode værdier, socialt nærvær samt aktiviteter, der appellerer til børn og unge. Vi ønsker at gøre hverdagen tryg og spændende for de unge, og samtidig udruste dem til det videre liv.

Mød nogle af vores dygtige lærere.