fbpx

MOBBEPOLITIK.

Det er Nærum Privatskoles mål at være en mobbefri skole, men det kræver et samarbejde mellem lærere, forældre og elever, og det kræver, at alle tager deres ansvar alvorligt.

Skolens medarbejdere er forpligtede til at gribe ind over for mobning.

Forældre er forpligtede til at kontakte klasselæreren, hvis de har kendskab til mobning eller dårlig trivsel i deres barns klasse.

Elever skal vide, at de bliver lyttet til og taget alvorligt, hvis de føler sig mobbet.

Hvad er mobning?

Mobning har følgende kendetegn:

En gruppe står over for en enkelt person
Mobningen er systematisk
Mobningens form kan være forfølgelse eller udelukkelse
Mobningen foregår som regel på et sted, hvor den, det går ud over, ikke bare kan stikke af 

Forskel på drilleri og mobning

Drilleri er tit meget spontant, tilfældigt, ikke udelukkelse fra fællesskabet.
Drilleri bruges til at regulere andres adfærd i gruppen og signalerer, “du er med”. Mobning sorterer folk fra.

Forskel på konflikt og mobning

Konflikt er en strid, et “sammenstød” eller en uoverensstemmelse og kan f.eks. løses ved et kompromis. Den mobbede kan ikke svare igen ligesom i en konflikt, forholdet mellem mobberen og offeret er ulige.

Mobning er et overgreb og skal behandles derefter.
Om en person er udsat for mobning må tage udgangspunkt i offerets egen opfattelse af krænkelsen.

Hvad gør vi for at forebygge mobning?

I klassen snakker vi om sociale spilleregler (fx ved brug af materialerne: Trin for trin, Kort og godt eller Fortællekredsen)
Hver klasse laver sine egne regler for, hvordan man omgår hinanden socialt i klassen.
Der holdes elevsamtaler 2 gange om året, hvor også elevens sociale trivsel drøftes elevens sociale trivsel er også på dagsordenen ved de 2 årlige forældresamtaler. 

Forholdsregler ved tendens/optræk til mobning

1. trin:

Problemet afdækkes ved klassesamtale
Individuelle samtaler med involverede elever
Ledelsen orienteres
2. trin

Klassemøde
Forældrekontakt
Ledelsen involveres
Evt. inddragelse af psykolog
3. trin

Bortvisning i en uge
4. trin

Bortvisning fra skolen 

Råd til forældre om forebyggelse af mobning

Tal ikke dårligt om dit barns klassekammerater eller deres forældre. Det påvirker hele klassens tolerancekultur.

Støt dit barn i at dyrke bekendtskaber på kryds og tværs i klassen/klasserne. Det er en styrke for dit barn, og det mindsker risikoen for, at nogle er meget isolerede.

Sæt spot på “usynlige” kammerater i klassen. Børn, der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv.

Tilskynd dit barn til at forsvare den kammerat, som ikke kan forsvare sig selv.

Giv invitationer til fødselsdage i klassen høj prioritet. Det udtrykker respekt for fødselaren, og andres ligegyldighed gør ondt.

Fortæl dit barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og at det kun gør det mere spændende at komme ud. Det modvirker kritik af fester hos børn med lavstatus.

Når du selv holder fødselsdag for dit barn, så husk en social fødselsdagspolitik:  kun drenge, kun piger eller alle.

Prioriter samvær med de andre forældre i klassen. Det smitter af på børnene.

Støt lærere, der prioriterer det sociale liv i klassen. De har brug for opbakning.

Kilde:

Helle Rabøl Hansen: Grundbog mod mobning