fbpx

UDSKOLING.

Vi værner om de gode værdier.

TID TIL DIT BARN OG DIG​

Vi har små klasser, hvor hver eneste af vores elever bliver set, hørt og mødt. Det skaber relationer og det skaber tryghed.

OMSORG & NÆRVÆR​

Omsorg, nærvær og indlevelse sikrer de trygge rammer, hvor dit barn kan udtrykke, udfolde og udvikle sig.

FAGLIGHED & STABILITET​

Vores undervisere har stor erfaring, høj faglighed og mange års anciennitet, så dit barn har de samme lærere år efter år.

TRYGGE RAMMER & NATUR​

Vi iscenesætter vores skønne omgivelser til læring, oplevelse og leg i ét. Læring bliver naturligt, udfoldende, spændende og intuitivt.

"Det handler om at turde gribe livets muligheder"

Du skal turde noget – både personligt og fagligt. Men ingenting kommer af sig selv. Du får mange oplevelser, fordi du er parat til at gribe mulighederne og kaste dig ud i livet. Du får venner, fordi du også giver meget af dig selv og er til at stole på. Du får en god afgangsprøve, fordi du samarbejder med og lader dig inspirere af lærerne og dine kammerater. Og du udvikler dig personligt, fordi du har tillid til andre og også tror, at de har noget at give til dig.

Nærum Privatskole

Hvad det vil sige at, skolen har et
kristent værdisæt.

Det kristne livssyn er grundlaget for den undervisning, vi giver og for den måde, vi møder vores elever på.

Det er vigtigt for os, at det eleverne oplever og får fortalt i skolen, sker i en atmosfære af frihed, så ingen føler sig presset til at tro eller mene noget bestemt.

Fire dage om ugen samles alle elever og lærere til fælles morgensang med.

I de yngre klasser, hvor der er opsyn af en lærer, mens eleverne spiser frokost, siges eller synges der et bordvers inden eleverne spiser.

Vi accepterer ikke dårligt sprog og mobning.

I de yngre klasser, hvor der er opsyn af en lærer, mens eleverne spiser frokost, siges eller synges der et bordvers inden eleverne spiser.

Vi accepterer ikke dårligt sprog og mobning.

Hvert år arrangerer og planlægger elever og lærere en skolegudstjeneste, som foregår en lørdag formiddag i Adventistkirken på Concordiavej.

Vi har det udgangspunkt, at hvert enkelt barn er unikt og har fået givet en personlighed og nogle evner, som det er skolens opgave at hjælpe med at udvikle.

Vi ønsker at hjælpe eleverne til at blive forpligtet på fællesskabet, men også at de tør stå ved sig selv og egne holdninger.

Det er vigtigt for os, at vi omgås hinanden med stor respekt, både lærere og elever.

Vi ønsker at prioriterer et trygt miljø for eleverne og lægger vægt på, at de lærer om ligeværd, åndsfrihed og demokrati.

Vi har pligt til at rumme hinandens forskelligheder.

Det er vigtigt for os, at vi omgås hinanden med stor respekt, både lærere og elever.

Vi ønsker at prioriterer et trygt miljø for eleverne og lægger vægt på, at de lærer om ligeværd, åndsfrihed og demokrati.

Vi har pligt til at rumme hinandens forskelligheder.

Vi er en skole med høj faglighed, gode værdier, socialt nærvær samt aktiviteter, der appellerer til børn og unge. Vi ønsker at gøre hverdagen tryg og spændende for de unge, og samtidig udruste dem til det videre liv.

Nærum Privatskole

Mød nogle af vores dygtige lærer.